chavella.se

                                                                                   Om oss


Chavella AB är ett företag som sedan 2013 arbetar i första hand med att importera produkter från tredje värden och sälja de på det internationella marknaden.

Vi är övertigade att rättvis handel uppmuntrar hänsynstagande av sociala och arbetsrättigheter vid produktion av varor, framför allt dem som exporteras från fattiga till rika länder. Därför har vi valt att arbeta med seriösa leverantörer som delar vår syn på hållbar utveckling. Vi erbjuder varor av högsta kvalitet som är framställda under etiska förhållanden.


Chavella.se är marknadsplatsen för handel för alpacka ull och garn importerat från Bolivia. Vår leverantör är ett företag vars delägare tillhör en indiankooperativ i den bolivianska anderna. Företagets affärsidé är att genom utbildning i djurhållning förbättra kvaliteten i djurens fiber. Bättre fiber ökar det totala mervärdet för ullen och genererar en hållbar efterfrågan. En ökad efterfrågan leder till bättre ekonomiska och sociala villkor för människorna i det bolivianska höglandet . Företaget är Fair trade certifierad av World fair trade orgatisationen.

                                                                                                                                                                                  Vi på Chavella AB har valt denna leverantör eftersom vi vill bara med i denna process som genererar en hållbar utveckling i regionen.

Kontaktuppgifter

Chavella AB

Mail: info@chavella.se

Följ oss

Copyright © Alla rättigheter förbehållna