Fair Trade   


Vår leverantör är ett företag vars delägare är ett indiankooperativ. Företagets affärsidé är att genom utbildning i djurhållning förbättra kvaliteten i djurens fiber. Bättre fiber ökar det totala mervärdet för ullen och genererar en hållbar efterfrågan. En ökad efterfrågan leder till bättre ekonomiska och sociala villkor för människorna i det bolivianska höglandet . Leverantören är Fair Trade certifierad.


Vi på Chavella AB har valt denna leverantör eftersom vi vill bara med och främja en positiv utveckling i regionen.